• 19 maja 2024

Waga Ochrony Danych Osobowych wciąż rośnie

 Waga Ochrony Danych Osobowych wciąż rośnie

Waga Ochrony Danych Osobowych wciąż rośnie – Inspektorzy Ochrony Danych poprzez ciągły rozwój i naukę wzmacniają swoją pozycję na rynku pracy.

28 stycznia, 2020 roku w Warszawie, w UODO odbył się Dzień Ochrony Danych Osobowych. W Polsce obchodzi on już swoją czternastą rocznicę i ma na celu upamiętnienie podpisania Konwencji 108 Rady Europy (28.02.1981), czyli najstarszego dokumentu regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Uroczystość składała się z dwóch segmentów dyskusyjnych oraz rozdania nagród im. Michała Serzyckiego, śp. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Tradycyjnie, tuż po otwarciu wydarzenia oraz przywitaniu gości, prowadzący przeszli do pierwszej debaty merytorycznej, dotyczącej problemów, z którymi spotykają się inspektorzy. W dyskusji brali udział Mirosław Sanek, zastępca Prezesa UODO, dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN, Monika Młotkiewicz, naczelnik Wydziału Współpracy z IOD w UODO oraz dr Piotr Drobek, radca z UODO.

Monika Młotkiewicz od początku debaty zwróciła uwagę na istotne zmiany, które weszły w życie wraz z powstaniem ustawy wdrażającej RODO oraz jej wpływu na pracę inspektorów ODO. Pani Naczelnik podkreśliła również w swojej wypowiedzi profesjonalizm oraz sumienność Inspektorów Ochrony Danych, które objawiają się właśnie w chęci rozwiania wątpliwości, związanych z działaniami po wdrożeniu RODO.

Mirosław Sanek mówił o istocie współpracy zawartej między urzędami a inspektorami, zwłaszcza w przypadku wzajemnego przekazywania informacji oraz dbania o jednolitość rozumienia stosowania RODO. Zastępca Prezesa zapewnił o staraniach urzędu w ciągłym poszerzaniu sposobów i poprawiania jakości komunikacji z IOD.

Został też poruszony temat obszernej wiedzy, jaką IDO rzeczywiście musi posiadać, aby dobrze spełniać swoją rolę. Dr Grzegorz Sibiga nie tylko zapewnił, że dobry inspektor potrzebuje wiedzy ze wszystkich aspektów prawa, ale też musi znać specyfikę organizacji, dla której pracuje – słowem – „Znać swój biznes”. Najważniejszymi powinnościami Inspektorów Danych, którą mają wobec firm, jakim doradzają, według Dr Sibiga jest „dbanie o wysoki standard realizacji prawa do Ochrony Danych Osobowych” oraz „właściwe zrozumienie i etyczne podejście”.

Zdaniem naszego eksperta Przemysława Olszewskiego ze spółki konsultingowej Checkbox:

„Na rynku wciąż wielu administratorów poszukuje ekspertów wybierając ich jedynie na podstawie jednego kryterium jakim jest cena. Jest to podejście, które w świetle referowanych stanowisk organów nadzoru może nie gwarantować usługi na wystarczająco wysokim profesjonalnym poziomie i odpowiednim zaangażowaniu.”

Dr Piotr Drobek zauważył też bardzo ważny fakt, który wyraźnie pokazuje coraz większe zainteresowanie rynkowe w zatrudnianiu Inspektorów Danych Osobowych, a mianowicie ich ciągłą chęć rozwoju, zdobywania kompetencji i mian ekspertów. Jak określił dr. Drobek „Tworzenie zawodu trwa i możemy powiedzieć, że ta grupa (IDO) bardzo się sprofesjonalizowała”. Owe zjawisko ukazuje rosnącą konkurencję między IDO, zatem również większy popyt na zatrudnianie takich osób w firmach.

Uczestnicy debaty wypowiedzieli się również na temat znaczenia skuteczności i niezależności Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszyscy rozmówcy wspomnieli o wadze komunikacji między organizacją a Inspektorem, podkreślając, że jest ona podstawą do wykonywania zawodu i skutecznie, i niezależnie, ponieważ, wg. Mirosława Sanka „Nie ma skuteczności bez niezależności”. Dr Grzegorz Sibiga zwrócił też uwagę na sposób działania Inspektora w firmie, przypominając słuchaczom, że IDO jest jedynie doradcą, nie wykonawcą i działa na zasadzie analizy ryzyka. Jest skuteczny wtedy, kiedy przeprowadzi właściwą analizę, jednak wcale nie oznacza to, że jego słowa zostaną uwzględnione w ostatecznej decyzji administratora. Wypowiedź doktora Sibiga uświadamia dodatkowo, że bez dobrej komunikacji między organizacją a Inspektorem, nie będzie ani skuteczności, ani niezależności.

Pani Młotkiewicz podsumowała z kolei debatę, mówiąc, że największym wyzwaniem dla Inspektora Ochrony Danych osobowych jest „kontynuowanie ciężkiej, codziennej pracy. Zadaniem inspektora jest cały czas budowanie i podtrzymywanie świadomości prawnej w kontekście zmieniających się standardów”.